Atenció personal

atenciopersonal
 • Donar suport en la higiene i cura personal
 • Tenir cura de la salut i controlar la medicació
 • Realitzar la cura i el control de l’alimentació
 • Facilitar la mobilització en la llar
 • Promoure la realització d’activitats de lleure
 • Millorar l’aprenentatge d’hàbits de cura personal
 • Observar el possible deteriorament físic i cognitiu

Ajuda a la llar

ajudallar
 • Donar suport en l’organització funcional de la llar
 • Netejar o ajudar en la neteja de l’habitatge
 • Rentar, planxar i revisar la roba de la llar
 • Potenciar l’aprenentatge d’hàbits per a la cura i la gestió de la llar.

Suport social i familiar

suportsocial
 • Donar atenció personal als membres de la família o grup que ho necessitin
 • Oferir suport emocional i ajudar a millorar la relació amb la família i l’entorn més immediat
 • Afavorir els canvis d’actitud i de comportament
 • Oferir assessorament en l’adquisició d’ajudes tècniques i adaptacions a la llar

Relació amb l’entorn

relacio_entorn_3
 • Potenciar la participació en activitats externes de caire educatiu, terapèutic i social
 • Acompanyar fora del domicili per realitzar gestions, visites mèdiques, receptes
 • Acompanyar en activiats lúdiques