Filosofia i valors

  • Vocació de serveis: Servei realitzat per personal titulat i obertura d’un expedient assistencial personal per fer un seguiment de cada cas.

  • Serveis de confiança: Ben definits i recolzats per l’entitat que els presta. Fonamentats en la participació, l’eficàcia, l’eficiència i la professionalització.

  • Personalització: L’atenció està centrada en la persona i el seu entorn.

  • Catàleg de serveis: Utilització d’aquest sistema per difondre informació general als clients d’un servei perquè en coneguin d’altres de complementaris.

  • Rapidesa: El temps de reacció, un cop feta la sol·licitud, és curt  i fins i tot urgent per determinats casos, per assolir una latència de resposta adequada.

  • Proximitat: La persona ha de sentir-se escoltada i, en tot moment, atesa i segura. L’objectiu és establir un vincle personal i de confiança entre l’usuari i el treballador, a part de la relació merament professional.

  • Varietat: El catàleg de serveis té un gran nombre de serveis i/o marge de maniobra  per adaptar-los a cada persona.

  • Innovació: Tenir sempre serveis capdavanters i oferir assessorament sobre els productes / tractaments més actualitzats del mercat ha de ser una prioritat.
filosofiaivalors2